Политика за поверителност

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта petno.bg


Събиране и обработка на лични данни


Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, телефонен номер, електронен или пощенски адрес. petno.bg не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите в специални случаи, например когато поръчвате продукти. 


Използване и съхраняване на личните данни


petno.bg ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. petno.bg няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на petno.bg са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.


Свобода на избора


Вие контролирате информацията, която предоставяте наpetno.bg за себе си. Ако обаче изберете да не споделите тази информация сpetno.bg, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.


Автоматично записвана информация


Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на petno.bg, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.


"Бисквитки"


"Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата.  petno.bg използва "бисквитки" единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.


Сигурност


petno.bg отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.


Непълнолетни лица


petno.bg съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на електроният магазин без разрешението на своите родители или настойници.petno.bg никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.


Връзки към други Интернет сайтове


Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта на petno.bg, която се разработва от petno.bg. Под-страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате сайта на petno.bg, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.


Уведомление за промени

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.

Геа Консулт
Магазин за езотерика
От Индия до Перу