Условия за ползване

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта petno.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ


Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта www.petno.bg

Ако използвате уеб сайта  www.petno.bg се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.


I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТРАНСЦЕНДЕНТ ЛД ЕООД, гр. Пловдив, ул. Дрин 13,  наричано по-долу за краткост ИЗДАТЕЛ, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на електронния каталог 


ІІ. ДАННИ ЗА ИЗДАТЕЛЯЧл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

    Наименование на Издателя ТРАНСЦЕНДЕНТ ЛД ЕООД

    Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Дрин 13

    Надзорни органи:  НАП Пловдив


Комисия за защита на личните данни  

  гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

  тел.: +359 2 91 53 518

  Email: kzld@cpdp.bg

  Уеб сайт: www.cpdp.bg


Комисия за защита на потребителите  


  гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

  тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18

  гореща линия: 0700 111 22

  Уеб сайт: www.kzp.bgВАЖНО


Сайтът www.petno.bg e електронен каталог, който изформира ползвателите за предлаганите от фирмата продукти и услуги.

Сайтът www.petno.bg  не е електронен магазин, тъй като не предлага онлайн поръчки и услугата кошница(количка и др.).Геа Консулт
Магазин за езотерика
От Индия до Перу